WU LIANG YE

WU LIANG YE

52%
Alc.

CHINA

Item: LS7012-CS

Item: LS7012-EA

Item: LS7013-CS

Item: LS7013-EA

Type
Size
Description

Wuliangye is a Chinese baijiu liquor made from proso millet, maize, glutinous rice, long-grain rice and wheat.